Opłata od smartfonów i laptopów. Rząd złamał obietnicę, wkrótce konsultacje.

23 lutego 2021

Najważniejsze, aby kwoty, które dotąd zostawały w kieszeni producentów sprzętu, trafiły wreszcie – tak jak w większości rozwiniętych krajów – do artystów pozbawionych wynagrodzenia za swoją pracę wskutek masowego, bezpłatnego kopiowania i odtwarzania ich utworów na urządzeniach elektronicznych

No Comments

Comments are closed.